"Att föra och följa"
Möten för
- nya perspektiv
- förtroendefulla relationer
- lönsamma affärer


Perspektivbyte skapar nya möjligheter

 

Vägen till nya önskade mål och en väl fungerande verksamhet innebär oftast att det behövs nya vanor och nya perspektiv för att åstadkomma resultat. Både för strategisk inriktning och i samspelet mellan människor.


Att föra och följa -

 

"It takes two to tango" symboliserar ett väl fungerande samspel mellan ledarskap, medarbetarskap och mellan verksamhet och marknad. Det bygger bla på egen medvetenhet om kommunikation och tydlighet, närvaro i mötet, samt att, när riktningen är klar, aktivt bidra i processen mot önskat mål.

Strategi och mål finns oftast på plats. För att få samspelet behövs möten som ger tid och tillfälle för hur den processen ska ske. 

Möten för olika situationer

  • Tydliggöra strategisk inriktning och  hur gammalt och nytt i verksamhet och samverkan kan förenas så att det väcker engagemang mot nya mål
  • Bli medveten om och lämna invanda hjulspår som inte längre är effektiva även om brist på tid kan locka till genvägar.
  • Känna trygghet i personligt ledarskap och verksamhetens utvecklingsprocesser